Szolgáltatások

 

 • Szociális étkeztetés, mint alapszolgáltatás biztosításával segítsük azon helyi lakosok élelmezési, étkezési problémának megoldásában, akik erre koruk vagy egészségi állapotuk továbbá szociális helyzetük miatt önerőből nem képesek. A gyakorlatban ez azt jelenti, hogy a kora miatt akkor válik valaki jogosulttá szociális étkezésre, ha életének 65. évét betöltötte és ezt személyi igazolvány benyújtásával igazolja. Amennyiben ezt az életkort még nem érte el, abban az esetben egészségi állapota miatt vájhat jogosulttá szociális étkeztetésre. Ehhez az erre a célra szolgáló és intézményünkben elérhető orvosi igazolás szükséges melyet az igényló házi orvosa vagy kezelő orvosa tölt ki.

Az étkeztetést

 1. a)kiszolgálásával egyidejű helyben fogyasztással,
 2. b)elvitelének lehetővé tételével,
 3. c)lakásra szállításával biztosítja intézményünk.

Intézményükben az étkeztetést, Szociális konyhán keresztül biztosítja az étel a szintén Önkormányzati fenntartású Központi Konyhából érkezik.(2220 Vecsés Tinódi u.22)

 • Időskorúak nappali ellátásának, mint alapszolgáltatásnak biztosításával segítsünk azon helyi lakosoknak, akik az elmagányosodás, szegregáció problémáival küzdenek. Az idősek klubjába való jelentkezésnél előnyt élvez, aki 62 életévét betöltötte ill. a reá vonatkozó nyugdíj korhatárt elérte, valamint egyedül álló. Ezenfelül előnyt élveznek azon igénylők is, akik alacsony jövedelemmel rendelkeznek, valamint szociálisan hátrányos helyzetben vannak. Ennek a ténynek különösen a személyi térítési díj megállapításakor van, mert amennyiben hátrányos helyzetüket alacsony jövedelmüket igazolják úgy méltányossági személyi térítési díj megállapítására jogosultak. Továbbá az Önkormányzati busz segítségével, szervezett formában csoportosan eljuthatnak a klubtagok az intézménybe.

A klub életről a teljesség igény nélkül néhány programot ismertetünk az alábbiakban:

Egészségügyi ellátás:

A klubban a gondozónők rendszeresen vérnyomást, testsúlyt mérnek, ha kell kiváltják és adagolják is a gyógyszert, a háziorvos előzetes utasítása alapján.

A váratlanul otthon maradt klubtagokkal haladéktalanul felvesszük a kapcsolatot, ha kell orvost, hívunk hozzá, és otthonában házi gondozás keretében gondoskodunk róla.

Minden esztendőben az influenza elleni védőoltást is megkapják a klubtagok az intézményünkben ez a 2022 esztendőben a COVID-19 elleni védőoltással is kiegészült. Így nem kell külön elmenniük a szakrendelésre.

Foglalkoztatás:

A klubtagok igényét, mentális és egészségügyi állapotát figyelembe véve közös olvasás, zenehallgatás, zajlik rendszeresen, valamint péntekenként filmklub is működik.

Évszakokhoz, valamint ünnepekhez kötődnek a kézműves foglalkozások. Ennek keretén belül az idősekkel közösen a foglalkoztatást vezető gondozónővel sokféle apróságot készítenek, melyeket vagy a hozzánk látogató óvodás gyerekeknek ajándékoznak, vagy éppen az intézmény falait díszítik vele.

Rendszeres a torna és népdalok éneklése is.

Hitélet:

Heti rendszerességgel látogat el intézményünkbe a katolikus, református és evangélikus lelkipásztor, valamint a baptista egyház képviselői eljönnek hozzánk kéthetente egyszer.

Ünnepi alkalmakor a helyi óvodák csoportjai is ellátogatnak hozzánk, és kedves műsorukkal megörvendeztetik időseinket.

Mindezeken kívül, havi rendszerességgel látogatja meg az időseket a katolikus egyház Vecsési Karitász szervezetének két tagja.

Ünnepek:

Névnapokról minden esetben megemlékezünk és a kerek születésnaposokat is megköszöntjük egy-egy bonbonnal és emlékplakettel.

Farsang idején mindig mulatságot rendezünk, és közös tánccal és fánk evéssel zárul az ünnepség.

Természetesen a nők napja, anyák napja is szép ünnepség keretében zajlik a káposzta feszten is rendszeresen részt veszünk és az év egyéb többi jeles napjairól ünnepeiről is emlékezetes módon jelen vagyunk.

 • Házi segítségnyújtás, mint alapszolgáltatás biztosításával segítsünk azon helyi lakosoknak, akik az elmagányosodás, szegregáció problémái mellett olyan egészségügyi, életvezetési, ill. szociális problémákkal küzdenek, amelyet önerőből nem képesek megoldani.

Biztosított szolgáltatás elemek

a.) személyi gondozás keretében az ellátott lakó környezetében:

 • gondozás:
  • ebben a szolgáltatás elemben igény szerint az ellátott személyi higiéné biztosításában közreműködünk úgymint:
   • kéz és köröm ápolás, hajápolás biztosítása, segítése
   • fürdés segítése
  • folyadék pótlás segítése, ellenőrzése
  • Vérnyomás mérés, pulzusszámolás, testhőmérséklet mérése
  • támogatás terápia követésben pl. gyógyszerek kiadagolása, gyógyszerszedés ellenőrzése
  • fizikai aktivitás segítése pl. passzív, aktív, támogatott vagy irányított mozgatás formájában
  • pihenés biztosítása,
  • Öltözködés segítése: igény szerint a ruházat felsegítése, az ellátott ruházatának épségének ellenőrzése, évszaknak és időjárásnak való megfelelőségnek megtekintése által.
 • és háztartási segítségnyújtás:
  • az ellátottnak a mindennapi életvitelében segítünk a személyes környezet rendben tartása, a mindennapi ügyeinek intézése, valamint a személyes szükségleteinek a kielégítésére szolgáló lehetőségek és eszközök biztosítás által. Mindezt igény szerint abban az esetben, ha ezt saját háztartásában vagy annak hiányában nem tudja megoldani. A gyakorlatban ez a következőket jelenti. Segítséget nyújtunk a közüzemi ügyek intézésében úgy, mint pl. az óra állások leolvasása, bejelentése, vagy a közüzemi számlák befizetési határ idejének figyelemmel kísérése, a számlák befizetésében való segítségnyújtás.
  • Segítséget nyújtunk az igénylő ruházatának rendben tartásában pl. mosás, vasalás, ruhajavítás által igény szerint.
  • Háztartás vezetés kapcsán felmerülő problémák megoldásában is segítséget nyújtunk pl. hó eltakarítás, síkosság-mentesítés a lakás bejárata előtt, tüzelő behordásának megszervezése által, valamint szükség esetén támogatást adunk abban, hogy az ellátott friss vízhez jusson akkor is, ha hiányzik az otthonában a vezetékes ivóvíz vízhordás megszervezése által akár közkútról akár fúrt kútról. Segítünk a lakás életvitelszerűen használt helyiségeiben (hálószobában, fürdőszobában, konyhában és illemhelyiségben), való takarításban.
  • Segítséget adunk az ételkészítésben az étkezés előkészítésében és a mosogatásban is.

b.) a szociális segítés keretében

 • háztartási segítségnyújtás szolgáltatási elemet biztosítunk a személyi gondozásnál felsoroltiakkal megegyező módon.
 • Jelzőrendszeres Házi segítségnyújtás, mint alapszolgáltatás biztosításával, hogy segítsünk azon helyi lakosoknak, akik koruk, egészségi állapotuk, és főleg az egyedül állóságuk miatt bármikor olyan krízis helyzetbe kerülhetnek, melyet önmaguk nem képesek megoldani.

A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás felügyelet szolgáltatási elemet biztosít.

 • A felügyeletet személyesen a gondozó kiérkezésekor biztosítjuk, a fennmaradó időben pedig távfelügyelet formájában, technikai eszköz bevonásával biztosítunk személyes kontrollt.
 • A felügyeletet az ellátott lakókörnyezetében biztosítjuk.
 • Amennyiben segélyhívás érkezik az ellátottól, úgy 30 percen belül a helyszínre érkezik az ügyeletes gondozó, és a segélyhívás okának rendeződéséig a gondozó az ellátottal marad.

Látogasson meg minket!


Ha az olvasottak alapján felkeltettük érdeklődését akkor keressen fel minket bátran munkanapokon:

Hétfőtől-csütörtökig 7:30-15:30 között
Péntekenként 7:30-13:30 között

Cím:2220 Vecsés Jókai Mór u. 8

Hívhat az alábbi telefonszámok valamelyikén:

Tel: 06-29-350-267
mobil:06-30-248-8506

Írjon nekünk:
mail: gondozasi.k@hotmail.com

Telefon

(29) 350-267

Cím

2220 Vecsés, Jókai Mór u. 8.

Email

gondozasi.k@hotmail.com

Facebook